Stedet tæller – Ballum Sluse

Vundet konkurrence med OOOJA architects i 2012.

Forslag udarbejdet i 2012 – 2013.

Konkurrence udskrevet af Realdania og Naturstyrelsen om at forbedre adgangen og oplevelsen af 10 naturskønne områder i Danmark.

Her et forslag til at udbedre kendskabet til det smukke vadehav og Ballum Sluse i samarbejde med digelauget og Nationalpark Vadehavet.

Projektet er ikke realiseret.

Navigation