Projektforslag
– tredje trin til dit nye hjem

I projektforslaget bliver dit bryggeprojekt konkret. Nu fastlægger vi placering, de overordnede rammer for form,
konstruktion og materialer i dit nye hjem. Som arkitekt er min vigtigste opgave her at sikre, at vi kan realisere dit
byggeri, så det overholder loven, lokalplaner og budgettet – og selvfølgelig at byggeriet svarer til dine ønsker.
Efter mødet laver jeg en skitse i A3, der illustrerer dine ønsker og beskriver et forslag til planløsninger.

I denne fase tegner jeg dit nye hjem digitalt i 1:100, laver principsnit og facadetegninger, og estimerer, hvad resten
af dit byggeprojekt kommer til at koste.

Du får:

Plan, principsnit og facader 1:100
Skøn over samlede udgifter til dit byggeri

Navigation